บูรณาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการวัด และกระบวนการวัดซ้ำอย่างแม่นยำ โดยการเขียนสรุปคำสั่งการใช้งานใน PolyWorks

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การผสมผสานคำสั่งเทคโนลียีการวัดแบบ 3มิติ เข้าไปในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งท้าทายในหลายๆด้านทางเทคนิค
ตัวอย่างเช่น, ถ้าคุณต้องการขับเคลื่อนเครื่องมือวัด 3 มิติของคุณให้ทำการวัด และวิเคราะห์ ชิ้นงานที่มีความซับซ้อน และวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามค่ามาตรฐาน ท่านสามารถทำได้โดยการเขียนโปรแกรมขั้นตอนต่าง ๆ ในการวัดใน PolyWorks โดยสามารถเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำการวัดและวิเคราะห์ค่าที่ต้องการวัดทั้งหมดล่วงหน้า คำสั่งนี้จะช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องของลำดับขั้นตอนการวัดและการวิเคราะห์ที่อาจจะเกิด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคนวัดงานจากคนวัดหนึ่งคนเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งคน 

InnovMetric และสาขาต่างๆ ทั่วโลก นำเสนอการดูแลช่วยเหลือด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของขั้นตอนการผลิตต่างๆ รวมถึงการผสมผสานเทคโนโลยีการเขียนคำสั่งวัดแบบ 3 มิติ เข้าไปในกระบวนการผลิตด้วย เช่น:

  • การวิเคราะห์และการประยุกต์ลำดับขั้นตอนการวัดรูปแบบ 3 มิติ
  • การจัดรูปแบบคำสั่งให้ง่ายต่อผู้ใช้ เพื่อให้การเลือกคำสั่งใช้งานได้รวดเร็วขณะต้องทำการวัดหน้างานจริง
  • สามารถสร้างทางออกวิธีการวัดแบบอัตโนมัติผ่านการเขียนโปรแกรมล่วงหน้าเรียกว่า macro-script
  • การพัฒนาการวัด แบบมีตัวช่วยบ่งบอกลำดับขั้นตอนการวัดแบบวัดซ้ำให้กับผู้ใช้งานได้ทำตามอย่างมีประสิทธิภาพ

InnovMetric Software
(อเมริกาเหนือ และ ลูกค้าทั่วโลก)
info@innovmetric.com

3D Infotech
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Rohit Khanna

3D Scan IT
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Bob Squier

3D Scanners UK
(สหราชอาณาจักร)
Nik Alimaras

Duwe-3d AG
(เยอรมัน, ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์)
Hans-Peter Duwe

NMS
(ยุโรปตะวันออก และรัสเซีย)
Igor Lengyel

PCMM
(เกาหลีใต้)
Sagon Y. Lee

PolyWorks Software India Pvt. Ltd.
(อินเดีย)
Amar Kulkarni

PolyWorks Japan KK
(ประเทศญี่ปุ่น)
Takashi Endo

PolyWorks Software Shanghai Co.
(จีน)
Wei Wang

PolyWorks Thailand
(ประเทศไทย)
Chaiyasit Thongplio

 

PolyWorks Benelux B.V.
(เบเนลักซ์)
Mark Luijbregts