สำนักงานบริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Bureaus คือบริษัทตัวแทนที่มีความรู้ในเรื่องซอฟต์แวร์ PolyWorks ในระดับมาตรฐานสูงสุด และเป็นบริษัทตัวแทนที่มีคุณภาพในด้านบริการระดับสูง InnovMetric Software จึงแนะนำบริษัทดังกล่าวนี้ เพื่อ:

  • รับงานบริการด้าน Scanning (S)
  • รับงานด้าน Reverse-engineering (วิศวกรรมย้อนรอย) (RE)
  • รับงานด้านตรวจสอบ (I)

 

3D Engineering Solutions (États-Unis) (S, RE, I)
jrhassett@3d-engineering.net

 

3D Scan IT, Inc. (États-Unis) (S, RE, I)
sales@3DscanIT.com

 

3D Scanners UK (Royaume-Uni) (S, RE, I)
nalimaras@3dscanners.co.uk

 

Accurate Measurements Inc. (États-Unis) (S, I)
johnb@amixyz.com

 

Advanced Concept Engineering (États-Unis) (S, RE, I)
jeff@advanced-ce.com

 

Amrikart (Canada) (S, RE, I)
n.tremblay@amrikart.com

 

Applications 3D (États-Unis) (S, RE, I)
info@applications3d.com

 

ATS Applied Tech Systems (USA) (S, RE, I)
jeffrey.perry@ats-global.com

 

Burloak Engineered Solutions Inc. (Canada) (S, RE, I)
peter-adams@burloaksolutions.com

 

Carolina Metrology  (États-Unis) (S, RE, I)
robert@carolina-metrology.com

 

CML Métrologie (France) (S, RE, I)
bernardin@cml-metrologie.com

 

CMMXYZ (Canada) (S, RE, I)
efoster@cmmxyz.com

 

Coding Metrology Inc. (Canada) (S, RE, I)
tony.facciolo@codingmetrology.com

 

Creaform (Canada) (S, RE, I)
stephane.auclair@ametek.com

 

Digital Atelier (USA) (S, RE)
jrannou@digitalatelier.net

 

Dimensional Engineering (USA) (S, RE, I)
bbonner@dimensional3d.com 

 

Dimensions directes (États-Unis) (S, RE)
mraphael@dirdim.com

 

Diverse Dimensions (USA) (S, RE, I)
jeff@diversedimensions.com

 

Duwe-3d AG (Allemagne, Autriche, Suisse) (S, RE, I)
info@duwe-3d.de

 

Exact Laser Measurement (Canada, États-Unis) (S, RE, I)
tim.pare@exactlaser.net

 

Exact Metrology Services (États-Unis) (S, RE, I)
deans@exactmetrology.com

 

Frontier Metrology (Canada) (S, RE, I)
info@frontiermetrology.com

GEOFIT (France) (S, RE, I)
metrologie@geofit.fr

 

Haven Metrology (États-Unis) (S, RE, I)
sales@havenmetrology.com

 

Hexagon Metrology SpA  (Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, Macédoine) (S, I)
matic.poberznik@hexagon.com

 

IMS Center (Russie) (S, RE, I)
a.troitskiy@ims-center.ru

 

Industrial Measurement Solutions  (États-Unis) (S, RE, I)
Dave@Industrialmeasurementsolutions.net

 

J & L Dimensional Services (États-Unis) (S, I)
tcarr@j-ldimensional.com

 

M7 Technologies (USA) (S, RE, I)
DYemma@M7tek.com

 

MF Inspec (États-Unis) (S, RE)
dhannon@mfinspec.com

 

MVS Group (USA) (S, RE, I)
walsh@mvsgroup.com

 

Services d'alignement OASIS (Canada, États-Unis) (S, RE, I)
hmeagher@oasisalignment.com

 

PCMM (เกาหลี) (S, RE, I)
sagon_lee@yahoo.co.kr

 

Pendergast Service Group LLC (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
jcpendergast@gmail.com

 

Photoneo s.r.o. (ยุโรป) (S, RE, I)
cobirka@photoneo.com

 

QFP (อิตาลี) (S, RE, I)
mazzetto@qfp-service.it

 

QMT (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, RE, I)
tdemo@earthlink.net

 

Rasmus Engineering Services (ประเทศสหรัฐอเมริกา) (S, I)
rasmusengineeringservices@gmail.com

 

Services d'inspection des fournisseurs (États-Unis) (S, RE, I)
phil@sis-inspection.net

 

Métrologie SURVICE (USA) (S, RE, I)
metrology@survice.com

 

STYL & TECH Inc. (Canada) (S, RE, I)
infosnt@stylntech.com

 

TFI Mining (Canada) (S, I)
tfacciolo@tfimining.com

 

TriMet (USA) (S, RE, I)
mitch@Tremetgroup.com

 

Veritas Engineering Services Inc. (USA) (S, RE, I)
mharhaj@veritasengineeringservices.com

 

VRSI (Variation Reduction Solutions, Inc.) (USA) (S, I)
mikel@vrs-inc.com