คำถามที่พบได้บ่อย

คำแนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ และคอมพิวเตอร์ที่แนะนำใช้ในการทำงานของ PolyWorks มีอะไรบ้าง?

คลิกที่นี่ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับระบบขั้นต่ำที่แนะนำ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

PolyWorks รองรับ CAD File สกุลใดบ้าง

คลิกที่นี่ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับ CAD File format ที่รองรับใน PolyWorks|Inspector

คลิกที่นี่ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับ CAD File format ที่รองรับใน PolyWorks|Modeler

อยากทราบว่าโปรแกรม PolyWorks นี้ สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัด 3D ที่ใช้อยู่หรือไม่ จะสามารถหาข้อมูลนี้ได้ที่ไหน?

คลิกที่นี่ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม PolyWorks ได้

การต่อประกันซอฟต์แวร์และบริการ

ฉันจะสามารถต่อประกันซอฟต์แวร์และบริการ (support/maintenance contract)ได้อย่างไร

กรุณาติดต่อเราได้ที่ renewals@innovmetric.com.

ฉันเพิ่งจะซื้อซอฟต์แวร์ PolyWorks ฉันจะได้รับการประกันซอฟต์แวร์และบริการเป็นระยะเวลานานแค่ไหน?

สำหรับผู้ซื้อ PolyWorks license ใหม่จะมีประกันซอฟต์แวร์และบริการการดูแลรวมอยู่ด้วยเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ ซึ่งการประกันซอฟต์แวร์และบริการนี้ รวมถึงการออกเวอร์ชั่นใหม่ของ PolyWorks, การออก intermediate release ต่าง ๆ (การปรับปรุงซอฟต์แวร์, แก้ปัญหา bug ต่าง ๆ, การพัฒนาการเชื่อมต่อ Plug-in), ซึ่งการบริการเหล่านี้จะได้รับจากทีมงานช่วยเหลือด้านเทคนิคของเราทาง e-mail และ โทรศัพท์, และการเข้าถึง Technical Support Zone

ฉันพยายามจะเข้าไปใน Technical Support Zone (TSZ) แต่ไม่สามารถเข้าได้ ฉันจะเข้าได้อย่างไร?

ผู้ใช้งาน PolyWorks ที่ซื้อซอฟต์แวร์ไปแล้ว และยังคงอยู่ในประกัน มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ Technical Support Zone. การเข้าสู่ TSZ นี้ เราต้องการ e-mail และ password จากท่านในการเข้าระบบ หากบริษัทของคุณระบุ e-mail ใดๆ ณ เวลาที่ซื้อซอฟต์แวร์ คุณสามารถเข้าสู่ TSZ ได้เลย แต่ถ้าคุณไม่สามารถเข้าสู่ TSZ ได้และต้องการจะเข้าระบบ, กรุณาติดต่อกลับมาที่ keys@innovmetric.com และพร้อมระบุชื่อบริษัท, เลข Dongle ID, ชื่อผู้ใช้งานและที่อยู่ e-mail

ฉันเพิ่งต่อประกันซอฟต์แวร์ไป แต่ฉันยังไม่ได้ password เพื่อเข้า Technical Support Zone, ฉันต้องทำอย่างไร?

หมายเหตุ : การต่อประกันซอฟต์แวร์อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อเชื่อมต่อการเข้า TSZ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในอีก 1 ชม. หากท่านยังไม่สามารถเข้า Technical Support Zone ได้, กรุณาติดต่อเราได้ที่ : keys@innovmetric.com