ภาคการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มลูกค้าในเครืออุตหสาหกรรมการบินให้การยกย่องในซอฟต์แวร์ โพลีเวิร์ค ถึงพลังความสามารถในการแก้ไขปัญหาการวัดได้ และด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดของ PolyWorks นั้นเอง InnovMetric จึงพัฒนาชุดเครื่องมือคำสั่งแบบล้ำสมัยในการตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องบิน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ความสมมาตรของเครื่องบิน, การทำวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนขนาดใหญ่, การประกอบชิ้นส่วนเครื่องบินบนพื้นฐานของ GD&T, การวิเคราะห์และตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เป็นต้น