การสร้างประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีการวัดแบบสามมิติสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ด้วย PolyWorks เป็นซอฟแวร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในการวัดแบบสามมิติ PolyWorks ช่วยให้คุณได้ผลผลิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับคุณภาพที่ดีขึ้น และประโยชน์อีกหลากหลายรูปแบบในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบสามมิติเข้ากับขั้นตอนการผลิตของท่าน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานและเครื่องมือในการผลิตชิ้นงานต้นแบบ ไปจนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย PolyWorks นำเสนอทางเลือกที่สมบรูณ์ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องจากหลายผู้ผลิตชั้นนำทั้งหลาย ทั้งกลุ่มเครื่องมือวัดแบบจุดและการวัดแบบสแกนได้โดยตรง และยังรองรับรูปแบบของโมเดลและข้อมูลที่หลากหลาย พร้อมคุณสมบัติที่ทรงพลังและสามารถปรับแต่งได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการโปรแกรมเพิ่มเติมได้โดยง่ายและสะดวก ทำให้ซอฟแวร์โพลิเวิร์คเป็นซอฟแวร์ที่มีการวัดสามมิติที่สมบรูณ์ที่สุดในตลาด ด้วยความยืดหยุ่นของซอฟแวร์นั้นช่วยให้ผู้ใช้พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ หรือผู้ตรวจสอบที่หน้างานได้อย่างง่ายดาย

 
 
 
 

ชุดเครื่องมือการวัดแบบสามมิติตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรรมการผลิต การช่วยในการประกอบชิ้นงาน และการตรวจสอบชิ้นงานในขั้นสุดท้าย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

โปรแกรมการสร้าง และการทำวิศวกรรมย้อนกลับ เป็นโปรแกรมในการทำงานร่วมกันระหว่างชิ้นงาน polygonal model ที่สแกนเก็บข้อมูลมา และประยุกต์ใช้กับแอพพลิเคชั่นของ CAD/CAM ได้เป็นอย่างดี

 
 
 
 
 
 
 
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

แอพสำหรับมือถือ ช่วยในการวัดหน้างาน และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานหน้างาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >

โปรแกรมทางเลือกในการแสดงผลวัดแบบสามมิติ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนในองค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >