จากวิศวกรรมสู่การผลิต - ด้วย PolyWorks|Inspector จะช่วยให้การวัดแบบสามมิติช่วยควบคุมในทุกขั้นตอน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolyWorks|Inspector เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ในการวัดสามมิติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถใช้ได้ทั้งกับ เครื่องมือสแกนแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน และเครื่องมือวัดแบบจุดแบบสัมผัสชิ้นงานด้วย probe เพื่อใช้ในการควมคุมขนาด ระยะของเครื่องมือและชิ้นงาน ช่วยในการวิเคราะห์และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการผลิตและประกอบ ช่วยในการจำลองการประกอบชิ้นงานจริง รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของชิ้นงานที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว

วางตำแหน่งชิ้นงาน

วางแนวตำแหน่งงานให้ถูกต้อง

การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการวัดของชิ้นงานจะทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงตำแหน่งในสามมิติ การวางตำแหน่งที่ถูกต้องช่วยให้สามารถเปรียบเทียบชิ้นงานจริงกับโมเดล CAD ของชิ้นงานได้โดยง่าย อีกทั้งยังสามารถช่วยตรวจสอบการเหลื่อมหรือช่องว่างที่จะเกิดขึ้นในการประกอบชิ้นงานได้อีกด้วย

โปรแกรม PolyWorks|Inspector ให้ทางเลือกที่หลากหลายในการจัดวางตำแหน่งงาน และสามารถช่วยผู้ใช้งานในการวางตำแหน่งด้วยคำสั่งต่อไปนี้:

  • พื้นผิวหรือภาพตัดขวาง (การเทียบปรับผลการวัดให้เข้ากับแบบ, กำหนดเงื่อนไขในการเลื่อน/หมุน และการกำหนดพื้นที่หรือ ระยะที่ยอมให้ชิ้นงานคลาดเคลื่อน
  • การใช้ลักษณะเฉพาะ (3-2-1, การวางตำแหน่งโดยจับคู่จุดศูนย์กลาง, และการกำหนดกรอบ datum อ้างอิงตาม GD&T)
  • การอ้างอิงจุดและเส้น (RPS, surface points และ six-point nest)
  • การใช้เครื่องมือวัดเสมือนจริง (caliper, flush & gap และ airfoil)

การวัด

การหาค่าแม่นยำในทุกมิติ

หัวใจสำคัญของ PolyWorks|Inspector คือการวัดชิ้นงานที่แม่นยำ และประสิทธิภาพในการการหาค่าความแตกต่างเมื่อเทียบกับค่าต้นแบบ ด้วยความสามารถและความคล่องตัวของ PolyWorks ทุก dimension ของชิ้นงาน สามารถหาค่าได้จาก point cloud, จาก Polygonal model ที่แปลงมาจาก point cloud หรือที่ได้มาจากการแตะ Probe ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ PolyWorks สามารถดึงระยะพิกัดของ CAD Model หรือ ต้นแบบได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม PolyWorks|Inspector มีเครื่องมือครอบคลุมทุกการใช้งานในการหาค่าและวิเคราะห์ ดังนี้:

  • การหาความแตกต่างของพื้นผิว ขอบเขต และภาพตัดขวางเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
  • การหาระยะ ขนาดและค่าต่าง ๆ ของ feature และการกำหนด GD&T (ASME Y14.5-2009 and ISO 1101 ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน PTB 64-bit/32-bit)
  • การหามิติขั้นสูงของชิ้นงาน เช่น การวัดแบบ flush and gap, profile radius, airfoil dimensions (leading edge trailing edge และ global), และการหาค่า clearance ของการประกอบชิ้นงาน, การหาค่าความหนา thickness ของงาน และอื่นๆ

ซอฟแวร์ PolyWorks|Inspector มีโปรแกรมช่วยในการสร้าง / วัด ด้วยคำสั่ง built/inspect สำหรับตรวจสอบ jigs โดยใช้เครื่องมือวัดแบบจุด หรือการแตะ probe

รายงาน

รายงาน update ข้อมูลแบบอัตโนมัติ

ซอฟแวร์ PolyWorks|Inspector สามารถสร้างรายงานที่ถูกต้องและแม่นยำจากทุกผลการวัด อีกทั้งสามารถ update รายงานให้ถูกต้องทันทีที่มีการแก้ไข หรือการวัดตรวจสอบงานหลาย ๆ ชิ้น สามารถออกรายงานที่ update ข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ทันที

ข้อมูลที่จะมีการ update ใน report ที่ทำ เช่น ภาพที่ถ่ายในหน้าต่าง 3D Scene และค่าของตารางที่ทำไว้ จะถูกปรับเปลี่ยนตามแบบอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขพารามิเตอร์ของชิ้นงาน หรือเปลี่ยนข้อมูล data point แทนที่ตัวเก่า หรือการทำ new piece หลังจากเปลี่ยนแล้ว ผลการวัดทั้งหมด จะถูก update แบบอัตโนมัติทันที 

ส่งรายงานผลการการตรวจสอบแก่ผู้อื่นได้

ซอฟแวร์ PolyWorks|Reviewer™ ช่วยให้เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และ ลูกค้า สามารถเปิดดูโปรเจคการวัดได้ในรูปแบบ 3D

เทคโนโลยีที่สำคัญ

สถาปัตยกรรมการวัด 3 มิติแบบอเนกประสงค์

สถาปัตยกรรมเชิงสัมพันธ์, เชิงวัตถุ และแบบพาราเมตริกของ PolyWorks® ทำให้สามารถผสานเทคโนโลยีการวัด 3 มิติแบบ Point Cloud Digitalizing และ Single Point Probing ทั้งแบบควบคุมด้วยมือและควบคุมด้วยตัวเลขไว้ในกรอบการทำงานเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการตรวจวัดแบบอเนกประสงค์และการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์

การ Meshing ที่มีคุณภาพแบบแสดงผล Real-time ทันที

เทคโนโลยีการ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time จะเปลี่ยนการสแกนแบบเลเซอร์มาเป็นกระบวนการวัดเชิงวัตถุที่เป็นระบบด้วยการสร้างผิวโพลิกอน (Polygonal model) ของชิ้นส่วนที่ถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์ คำนวณและแสดงข้อมูลเมตริกที่มีคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นข้อมูลสแกนที่ไม่มีคุณภาพออกมา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงคุณภาพและความเที่ยงตรงของพื้นผิวที่วัดและทำให้สามารถวัดซ้ำได้

 

การอัปเดตอัตโนมัติของโปรเจคการตรวจสอบ

ด้วยคุณสมบัติตรวจสอบย้อนกลับที่ติดตั้งไว้ภายในของสถาปัตยกรรมพาราเมตริก ผู้ใช้ PolyWorks จึงสามารถแก้ไขพารามิเตอร์วัตถุ แทนที่วัตถุ หรือเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างสองวัตถุได้อย่างดีเยี่ยม และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถ่ายทอดไปยังรายงานเรขาคณิต 3 มิติและรายงานการตรวจสอบของโปรเจคโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงเนื้อหารายงานให้ทันสมัย ประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีราคาแพง

ชุดเครื่องมือวัดชิ้นงานหลายชิ้นด้วยคำสั่ง Play Inspection

ด้วยเครื่องมือ Play Inspection หมายถึงการสิ้นสุดของการสอนที่ใช้เวลานาน เนื่องจากฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้การวัดชิ้นงานหลายชิ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นอย่างมาก โดยการสร้างลำดับทีละขั้นตามแนวทางที่กำหนดไว้แบบเรียลไทม์เพื่อบันทึกชุดข้อมูล 3 มิติของชิ้นงานใหม่ด้วยเครื่องมือวัดแบบ Point cloud digitizer และ Single Point Probing

3 แพ็คเกจที่รองรับ

 

การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ Portable metrology
การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ CNC CMM
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับระบบ Portable metrology
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับ CNC CMM
การทำ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time และการทำ Meshing Point cloud แบบ Offline
ตัวแปลงไฟล์กลาง CAD : IGES/STEP การนำเข้าไฟล์ IGES และ STEP
ชุดคำสั่งการ Alignment ชิ้นงาน
ชุดคำสั่งการวัด Dimension
ชุดคำสั่งการหาค่า GD&T
ชุดเครื่องมือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)
รับประกันการดูแล 1 ปี
ชุดคำสั่งพิเศษเพิ่มเติม
ตัวแปลงสกุลเดิมของ CAD File
ชุดเครื่องมือวัด Airfoil

Probing

การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ Portable metrology
การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ CNC CMM
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับระบบ Portable metrology
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับ CNC CMM
การทำ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time และการทำ Meshing Point cloud แบบ Offline
ตัวแปลงไฟล์กลาง CAD : IGES/STEP การนำเข้าไฟล์ IGES และ STEP
ชุดคำสั่งการ Alignment ชิ้นงาน
ชุดคำสั่งการวัด Dimension
ชุดคำสั่งการหาค่า GD&T
ชุดเครื่องมือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)
รับประกันการดูแล 1 ปี
ชุดคำสั่งพิเศษเพิ่มเติม
ตัวแปลงสกุลเดิมของ CAD Fileเพิ่มเติม
ชุดเครื่องมือวัด Airfoilเพิ่มเติม

Probing++

การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ Portable metrology
การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ CNC CMM
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับระบบ Portable metrology
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับ CNC CMM
การทำ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time และการทำ Meshing Point cloud แบบ Offline
ตัวแปลงไฟล์กลาง CAD : IGES/STEP การนำเข้าไฟล์ IGES และ STEP
ชุดคำสั่งการ Alignment ชิ้นงาน
ชุดคำสั่งการวัด Dimension
ชุดคำสั่งการหาค่า GD&T
ชุดเครื่องมือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)
รับประกันการดูแล 1 ปี
ชุดคำสั่งพิเศษเพิ่มเติม
ตัวแปลงสกุลเดิมของ CAD Fileเพิ่มเติม
ชุดเครื่องมือวัด Airfoilเพิ่มเติม

Premium

การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ Portable metrology
การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ CNC CMM
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับระบบ Portable metrology
การสนับสนุน Point cloud digitizer สำหรับ CNC CMM
การทำ Meshing ที่มีคุณภาพแบบ Real-time และการทำ Meshing Point cloud แบบ Offline
ตัวแปลงไฟล์กลาง CAD : IGES/STEP การนำเข้าไฟล์ IGES และ STEP
ชุดคำสั่งการ Alignment ชิ้นงาน
ชุดคำสั่งการวัด Dimension
ชุดคำสั่งการหาค่า GD&T
ชุดเครื่องมือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)
รับประกันการดูแล 1 ปี
ชุดคำสั่งพิเศษเพิ่มเติม
ตัวแปลงสกุลเดิมของ CAD Fileเพิ่มเติม
ชุดเครื่องมือวัด Airfoilเพิ่มเติม

ข่าวสาร

24 เมษายน 2019

InnovMetric เปิดตัว PolyWorks® Metrology Suite 2019

เมืองควิเบก รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา 24 เมษายน 2019 - InnovMetric Software Inc. ผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์การวัด 3 มิติชั้นนำสำหรับงานทุกรูปแบบ ได้เปิดตัว PolyWorks Metrology Suite รุ่นปี 2019 ในวันนี้ การเปิดตัวชุดโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดครั้งนี้มาพร้อมกับสคริปต์การวัดวัตถุแบบใหม่ ซึ่งเปิดประตูสู่เทคนิคการวัดแบบกำหนดเองทั้งหมดให้กับลูกค้า ภายในขั้นตอนการทำงานมาตรฐานของ PolyWorks รวมไปถึงแนวทางช่วยอ่านลำดับแบบใหม่ที่จะช่วยเร่งระยะเวลาในการตั้งค่าลำดับ CMM ได้อย่างมาก "ลดความยุ่งยากในชีวิตของลูกค้าโดยมอบการควบคุมให้อย่างเต็มที่ ข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง PolyWorks Metrology Suite และการเปิดตัวล่าสุดรุ่นปี 2019” Marc Soucy ประธาน InnovMetric กล่าว เขากล่าวเสริมว่า “ด้วยนวัตกรรมโดดเด่นที่ผสานความเรียบง่ายยิ่งขึ้นเข้ากับการประหยัดเวลาได้อย่างมีนัยสำคัญ เราภาคภูมิใจที่จะได้ยกประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ PolyWorks Metrology Suite ขึ้นสู่ระดับใหม่”

ดูข่าวสารทั้งหมด >