จากวิศวกรรมสู่การผลิต - ด้วย PolyWorks|Inspector จะช่วยให้การวัดแบบสามมิติช่วยควบคุมในทุกขั้นตอน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพคเกจ Probing

 • การสนับสนุนเครื่องมือวัดแบบ Single-point สำหรับ Portable metrology: รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดแบบแขนพับ, Probe แบบ Optically-tracked, Laser trackers, Manual CMM, และกล้องแบบ Theodolite.
 • ตัวแปลงไฟล์กลาง CAD: IGES/STEP การนำเข้าไฟล์ IGES และ STEP.
 • เครื่องมือช่วยในการจัดตำแหน่งชิ้นงาน: ด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการจัดวางตำแหน่งชิ้นงาน ซึ่งรวมถึงการยึดผิวของชิ้นงาน cross-sectional best-fit และ best-fit โดยควบคุม tolerance และเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ features, reference points flush and gap gauges และอื่นๆ.
 • เครื่องมือช่วยในการควบคุมมิติของชิ้นงาน: ด้วยเครื่องมือที่กว้างและครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้องกับมิติของงานในตลาด การวิเคราะห์พื้นผิวชิ้นงาน ขอบเขตของชิ้นงาน ความต่างภาพตัดขวาง feature flush and gap, profile radius, clearance, thickness และอื่นๆ.
 • เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ GD&T: การวิเคราะห์ค่า GD&T ตามมาตรฐานทั้ง ASME Y14.5-2009 และ ISO1101 การสร้าง Datum ขั้นสูง (รองรับ datum feature patterns, composite datum features และ datum targets) การกำหนด tolerance zone modifiers การกำหนด tolerance zone แบบรัศมีและการกำหนด slab-like tolerance zones, และอื่น ๆ.
 • ชุดเครื่องมือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC): เครื่องมือ SPC ที่คำนวณและอัปเดตฐานข้อมูลสถิติหลายชิ้นโดยอัตโนมัติสำหรับขนาดของวัตถุและความเบี่ยงเบนของพื้นผิว รวมถึงแผนภูมิแนวโน้ม แผนที่สีทางสถิติ และเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง.
 • ตัวแปลงสกุลเดิมของ CAD File: ตัวเลือกสำหรับการนำเข้า CAD จากหลากหลายซอฟแวร์ เช่น CATIA V6/V5, CATIA V4, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor, และ SolidWorks.
 • ชุดเครื่องมือวัด Airfoil: ตัวเลือกสำหรับการวิเคราะห์ใบพัด คอมเพสเซอร์ และใบพัดเทอร์ไบน์.

สิ่งที่คุณจะได้เมื่อสั่งซื้อ

การบริการ 1 ปีซึ่งรวมถึง

 • ได้รับการอัพเกรดซอฟต์แวร์ฟรีตลอดปี.
 • ได้รับการอัพเกรดรายเดือน เช่น มีการแก้ไข bug และอัพเกรด plug-in ต่าง ๆ.
 • ได้รับการช่วยเหลือจากทีมช่วยเหลือด้านเทคนิคทางอีเมลล์และโทรศัพท์.
 • ได้รับสิทธิในการเข้าใช้ Technical Support Zone.