โซลูชันการตรวจสอบขนาดแบบ 3 มิติฟรี ที่นำผลการวัด 3 มิติมาอยู่ในมือทีมวิศวกรรมและทีมผลิต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PolyWorks|Reviewer™ เป็นโซลูชันฟรีสำหรับตรวจสอบโปรเจ็กต์ของ PolyWorks|Inspector™ ที่มอบพลังในการวิเคราะห์ผลการวัด 3 มิติและการตรวจสอบปัญหาเชิงมิติให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และจากนั้นยังสามารถแบ่งปันข้อสรุปจากการวิเคราะห์เชิงมิติได้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่ผลิตและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเป็นภาพ 3 มิติได้โดยตรงกับลูกค้า ผู้ผลิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทั้งองค์กร

 

 


ตรวจสอบโปรเจ็กต์
การตรวจวัดได้ในไม่กี่คลิก

ระบุที่มาของปัญหาเชิงมิติได้โดยการตรวจสอบมิติที่มีการควบคุมและแผนที่สีเป็นภาพ 3 มิติ รายงานการตรวจวัดชิ้นแรก สถิติหลายชิ้นส่วน และอื่น ๆ อีกมากมาย

 


ตรวจสอบ
 ปัญหาเชิงมิติต่าง ๆ 

ค้นหา จัดเรียง และกรองค่าควบคุมเพื่อ เน้นปัญหาและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนโดยการเปลี่ยนเงื่อนไขการ alignment แบบต่างๆ การขยายเวกเตอร์ 3 มิติ การแก้ไขสเกลสี และอื่นๆ อีกมากมาย
 

 


สื่อสารผลลัพธ์
ทั่วทั้งองค์กร

มีการสร้างมิติและการควบคุม มุมมอง 3 มิติ ภาพถ่าย ตาราง และ report เพิ่มเติม จากนั้นแชร์โปรเจ็กต์การตรวจวัดที่ผ่านการเพิ่มมูลค่ากับผู้ตัดสินใจ

 

เริ่มแชร์โปรเจ็กต์การตรวจวัดของคุณในรูปแบบ 3 มิติ
ภายในองค์กรและเครือข่ายผู้ผลิตของคุณ!

ดาวน์โหลด
POLYWORKS|REVIEWER™