แอพสำหรับมือถือ ช่วยในการวัดหน้างาน และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานหน้างาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเฉพาะด้านเทคนิค

การเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ Apple® mobile

  • ต้องเป็นระบบ iOS 5.0 หรือที่อัพเดทกว่า

 

การเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ Android™

  • กำหนดให้ใช้ Android Jelly Bean (4.1) หรือ อัพเดทกว่า