ประชาสัมพันธ์

เรานำเสนอ 2 ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้คุณรับรู้เรื่องราว:

  1. IMFlash: คือประชาสัมพันธ์ทางอิเลคทรอนิค ที่นำเสนอข้อมูลล่าสุดของ PolyWorks, InnovMetric, และสาขาย่อยต่าง ๆ โดยนำเสนอปีละ 4 ครั้ง
  2. เกร็ดและเทคนิคความรู้: เกร็ดความรู้แบบรวดเร็วเหล่านี้ถูกออกแบบโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อช่วยคุณใช้ฟังค์ชันการทำงานล่าสุดของ PolyWorks และเพื่อให้การทำงานของท่านมีประสิทธิผลมากที่สุด โดยเกร็ดความรู้นี้นำเสนอเดือนละ 2 ครั้ง

สมัครวันนี้เพื่อให้คุณตามทัน PolyWorks ของเรา

แจ้งเพื่อทราบว่า ประชาสัมพันธ์นี้นำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น

* ข้อมูลที่ต้องกรอก